Najnowsze wpisy

Porozumienie o współpracy

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy - Oddział Gdańsk oraz Stowarzyszenie Polskie Forum Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy…

Porozumienie forów

Klub POLSKIE FORUM ISO 9000, Polskie Stowarzyszenie Jakości Zarządzania POLISOLAB, Stowarzyszenie Polskie Forum ISO 14000 oraz Stowarzyszenie Polskie Forum ISO…

Członkostwo w PKN

Stowarzyszenie Polskie Forum ISO 45000 zostało powołane na członka Komitetu Technicznego nr 276 ds. Zarządzania Bezpieczeństwem Higieną Pracy. Informacja została…

Umowa z PKN

19 listopada 2018 pomiędzy Stowarzyszeniem Polskie Forum ISO 45000 a Polskim Komitetem Normalizacyjnym została podpisana umowa na przeprowadzenie formalnej procedury…

Walne zgromadzenie Stowarzyszenia PFZBIHP ISO 45000

W dniu 1 lutego 2019 roku w siedzibie Stowarzyszenia w Częstochowie odbyło się Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Polskie Forum…

Decyzja urzędu patentowego o ochronie znaku towarowego słowno–graficznego.

W dniu 28.09.2018 r. Urząd Patentowy RP udzielił Stowarzyszeniu prawa ochronnego na znak towarowy słowno-graficzny STOWARZYSZENIE POLSKIE FORUM ISO 45000,…

Wydarzenia

Pilotażowy projekt wdrożenia normy ISO 45000

Stowarzyszenie Polskie Forum Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy ISO 45000 …

Szkolenie – Auditor Systemu Zarządzania BHP wg norm PN-ISO 45001:2018

Kod i temat szkolenia: SZB 02 - Auditor Systemu Zarządzania…

Walne zebranie

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Polskie Forum ISO 45000 zapraszam na…

Spotkanie grupy roboczej.

Członkowie  Stowarzyszenia Polskie Forum ISO 45000  stworzyli grupę roboczą w…

Jak zostać członkiem stowarzyszenia?

Dowiedz się, jak zostać członkiem Stowarzyszenia Polskie Forum ISO 4500.