Przejdź do treści

Członkostwo w PKN

Stowarzyszenie Polskie Forum ISO 45000 zostało powołane na członka Komitetu Technicznego nr 276 ds. Zarządzania Bezpieczeństwem Higieną Pracy. Informacja została przekazana w dniu 14 grudnia 2018 w piśmie otrzymanym od Pana dr inż. Tomasza Schweitzera, prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. Stowarzyszenie Polskie Forum ISO 45000 będzie reprezentował Dariusz Okraska.