Przejdź do treści

Doskonalenia systemu zarządzania BHP zgodnie z wymaganiami normy ISO 45001:2018

Stowarzyszenie Polskie Forum Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy ISO 45000 zaprasza członków Stowarzyszenie oraz wszystkich zainteresowanych na cykl bezpłatnych spotkań dotyczących Doskonalenia systemu zarządzania BHP zgodnie z wymaganiami normy ISO 45001:2018

Cena:

bezpłatne

Termin:

15.12.2021

Wymagania prawne i inne wymagania
– schemat postępowania z wymaganiami prawnymi i innymi w Organizacji
– pozyskanie aktów prawnych ( wymagania prawne i inne wymagania wynikające z systemu zarządzania BHP )
– analiza w zakresie wdrożenia i spełnienia wymagań prawnych i innych wymagań mających zastosowanie w Organizacji
– dokumentowanie ( opracowanie rejestru / wykazu )
Ocena zgodności
– zasady wykonywania oceny zgodności ( ustalanie kryteriów oceny i poziomów zgodności )
– źródła informacji o wynikach funkcjonowania systemu zarządzania BHP
– podstawa do oceny zgodności wyników działania z wymaganiami
Przykłady rozwiązań
Panel dyskusyjny
Propozycje uczestników następnych tematów