Przejdź do treści

Nowy termin publikacji PN-ISO 45001:2018-06

Niestety, zapowiadana w czerwcu 2019 r. publikacja normy PN ISO 45001:2018 w języku polskim została przesunięta na późniejszy termin to jest październik 2019 r. Powodem opóźnienia była między innymi różnica zdań przedstawicieli Komitetu Technicznego 276  ds. zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy przy Polskim Komitecie Normalizacyjnym  przy uzgodnieniu ostatecznej wersji polskiej normy PN ISO 45001:2018r. Dyskusja dotyczyła między innymi stosowania tytułu normy. Dla przypomnienia oryginalna, angielska wersja normy brzmi  “Occupational health and safety management systems – Requirements with guidance for use” 

Propozycja PKN z uzasadnieniem
Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (SZBHP) – sformułowanie takie funkcjonuje powszechnie w Polsce w wymaganiach prawnych związanych z  bezpieczeństwem i higieną pracy oraz w innych normach i różnego rodzaju dokumentach, materiałach i informacjach w tym obszarze.
Ponadto określenie „bezpieczeństwo i higiena pracy” i skrót BHP jest stosowane w Polsce w nazwach zawodów takich jak pracownik służby BHP, specjalista BHP czy technik BHP, które są wykonywane przez dziesiątki tysięcy osób.

Propozycja Stowarzyszenia PF ISO 45000 z uzasadnieniem
Systemy zarządzania bezpieczeństwem i ochroną zdrowia w pracy akronim  “SZBiOZ”), co dokładnie oddaje sens sformułowania w języku angielskim i jest zbieżne z zawatością normy ISO 45001:2018 oraz typowym zestawem elementów systemu zarządzania działaniami w obszarze bezpieczeństwa zawodowego i ochrony zdrowia  w pracy.

W wyniku głosowania członków Komitetu Technicznego wybrano propozycję PKN – tj. Systemy zarzadzania bezpieczeństwem i higieną pracy (SZBHP)