Przejdź do treści

Opracowanie projektu polskiej wersji normy ISO/IEC TS 17021-10P

Stowarzyszenia Polskie Forum ISO 45000 wraz Polskim Komitetem Normalizacyjnym w dniu 25.04.2019 podpisało umowę dotyczącą opracowania projektu polskiej wersji normy ISO/IEC TS 17021-10P Ocena zgodności – Wymagania dla jednostek prowadzących audity i certyfikację systemów zarządzania. Część 10: Wymagania dotyczące kompetencji do auditowania i certyfikacji systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.

Ustalony termin realizacji projektu – listopad 2019 r.