PN-ISO 45001:2018 – Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy – interpretacja wymagań oraz ich praktyczne wdrożenie.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z wymaganiami nowej normy PN-ISO 45001:2018 Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy i jej wdrażaniem. Praktycznym podejściem do interpretacji elementów systemu zarządzania wg ww. normy oraz porównaniu z wymaganiami norm OHSAS 18001:2007 i PN-N 18001:2004.

Szkolenie przeznaczone jest dla firm przemysłowych i innych organizacji, zainteresowanych wdrożeniem lub doskonaleniem swoich metod zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w oparciu o wymagania normy PN-ISO 45001:2018.  Szkolenie kierowanie jest do: pełnomocników / koordynatorów i auditorów systemów zarządzania, pracodawców i osób zarządzających przedsiębiorstwami, pracowników służb BHP, doradców i konsultantów w zakresie systemu zarządzania BHP.

Harmonogram:

Dzień pierwszy
godz. 12.00 – 15.00 – Rejestracja Uczestników szkolenia oraz obiad
Moduł I godz. 15.00 – 18.00

 1. Okres przejściowy dla norm OHSAS 18001:2007 oraz PN-N-18001:2004
 2. Struktura SZBiHP według nowej normy PN-ISO 45001:2018 z uwzględnieniem Aneksu A
 3. Podstawowe terminy i definicje systemu zarządzania BHP wg PN-ISO 45001:2018
 4. Proces BHP – wymagania i dokumentowanie

Dzień drugi
Moduł II godz. 09.00-14.00

 1. Wymagania i interpretacja nowej normy PN-ISO 45001:2018:
  • określenie czynników wewnętrznych i zewnętrznych
  • określenie zainteresowanych stron wewnętrznych
  • określenie, ocena i wdrożenie ryzyk i szans oraz działań z nich wynikających
  • role w organizacji
  • udział i konsultacje pracowników
  • planowanie sterowania operacyjnego
  • outsourcing, zakupy, wykonawcy
  • monitorowanie, pomiary, analizy i oceny
  • weryfikacja udokumentowanych informacji
  • wytyczne prowadzenia auditów
  • proces ciągłego doskonalenia

Dzień trzeci
Moduł III godz.  09.00-13.00

 1. Praktyczne wdrożenie normy PN-ISO 45001:2018 – przykłady
  • Migracja wymagań systemu zarządzania BHP wg OHSAS 18001:2007 do normy PN-ISO 45001:2018
  • Migracja wymagań systemu zarządzania BHP wg PN-N 18001:2004 do normy PN-ISO 45001:2018
  • Określenie luk funkcjonującego systemu zarządzania BHP wg OHSAS 18001:2007 oraz PN-N 18001:2004 w zakresie spełnienia wymagań normy PN-ISO 45001:2018
  • Wnioski i podsumowanie warsztatów szkoleniowych

Prowadzący:

Andrzej Kowalkow
Członek Komitetu Technicznego nr 276 ds.  Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy w zakresie normy PN-ISO 45001:2018, przy Polskim Komitecie Normalizacyjnym w Warszawie, Prezes Stowarzyszenia Polskie Forum Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy ISO  45000, Auditor wiodący jednostki certyfikacyjnej BVC, Wykładowca w dziedzinie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy ( min.): Polskim Centrum Badań i Certyfikacji w Warszawie – cykliczne szkolenia dla auditorów i osób wdrażających SZBiHP oraz Centralnym Instytucie Ochrony Pracy Państwowym Instytucie Badawczym w Warszawie – szkolenia w zakresie wdrażania i doskonalenia SZBiHP.

Dariusz Okraska
Członek Komitetu Technicznego nr 276 ds.  Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy w zakresie normy PN-ISO 45001:2018, przy Polskim Komitecie Normalizacyjnym w Warszawie, Wiceprezesa Stowarzyszenia Polskie Forum Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy ISO 45000, Auditora jednostki certyfikacyjnej, Członek Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP – Oddział Częstochowa, Wykładowca w dziedzinie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy ( min.): Polskim Centrum Badań i Certyfikacji w Warszawie – cykliczne szkolenia dla auditorów i osób wdrażających SZBiHP.

Cena

1800 zł netto

Termin

17-19.06.2020 r.

Czas trwania

3 dni

Lokalizacja

Ośrodek Konferencyjno-Wypoczynkowy „HYRNY” ul. Piłsudskiego 20, 34-500 Zakopane

Więcej informacji udzieli:
Andrzej Kowalkow – tel. 504 255 340 lub (34) 321 43 80