PN-ISO 45001:2018 – Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy – interpretacja wymagań oraz ich praktyczne wdrożenie.


Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z wymaganiami nowej normy PN-ISO 45001:2018 Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy i jej wdrażaniem. Praktycznym podejściem do interpretacji elementów systemu zarządzania wg ww. normy oraz porównaniu z wymaganiami norm OHSAS 18001:2007 i PN-N 18001:2004.


Szkolenie przeznaczone jest dla firm przemysłowych i innych organizacji, zainteresowanych wdrożeniem lub doskonaleniem swoich metod zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w oparciu o wymagania normy PN-ISO 45001:2018.  Szkolenie kierowanie jest do: pełnomocników / koordynatorów i auditorów systemów zarządzania, pracodawców i osób zarządzających przedsiębiorstwami, pracowników służb BHP, doradców i konsultantów w zakresie systemu zarządzania BHP


Dzień I – Godziny szkolenia: 10.00-17.00

 1. Okres przejściowy dla norm OHSAS 18001:2007 oraz PN-N-18001:2004
 2. Struktura SZBiHP według nowej normy PN-ISO 45001:2018 z uwzględnieniem Aneksu A
 3. Proces BHP – wymagania i dokumentowanie
 4. Wymagania nowej normy PN-ISO 45001:2018:
 5. Podstawowe terminy i definicje systemu zarządzania BHP wg PN-ISO 45001:2018
 6. określenie czynników wewnętrznych i zewnętrznych związanych z procesami BHP
 7. określenie zainteresowanych stron wewnętrznych / otoczenia bliskiego i zewnętrznych /otoczenia dalekiego
  • określenie, ocena i wdrożenie ryzyk i szans oraz działań z nich wynikających
  • role w organizacji
  • udział i konsultacje pracowników
  • planowanie sterowania operacyjnego
  • outsourcing, zakupy, wykonawców
  • monitorowanie, pomiary, analizy i oceny
  • weryfikacja udokumentowanych informacji
  • wytyczne prowadzenie auditów
  • proces ciągłego doskonalenia

Dzień II – Godziny szkolenia: 09.00-13.00

 1. Migracja wymagań systemu zarządzania BHP wg OHSAS 18001:2007 do normy 
  PN-ISO 45001:2018
 2. Migracja wymagań systemu zarządzania BHP wg PN-N 18001:2004 do normy 
  ISO 45001:2018
 3. Określenie luk funkcjonującego systemu zarządzania bhp wg OHSAS 18001:2007 
  oraz PN-N 18001:2004 w zakresie spełnienia wymagań normy PN-ISO 45001:2018.
 4. Wnioski i podsumowanie szkolenia.

Trenerzy

Andrzej Kowalkow

 • Członek Komitetu Technicznego nr 276 ds.  Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy w zakresie normy PN-ISO 45001:2018, przy Polskim Komitecie Normalizacyjnym w Warszawie
 • Prezes Stowarzyszenia Polskie Forum Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy ISO  45000
 • Auditor wiodący jednostki certyfikacyjnej BVC
 • Wykładowca w dziedzinie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy ( min.):
  • Polskim Centrum Badań i Certyfikacji w Warszawie – cykliczne szkolenia dla auditorów i osób wdrażających SZBiHP
  • Centralnym Instytucie Ochrony Pracy Państwowym Instytucie Badawczym w Warszawie – szkolenia w zakresie wdrażania i doskonalenia SZBiHP

Dariusz Okraska

 • Członek Komitetu Technicznego nr 276 ds.  Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy w zakresie normy PN-ISO 45001:2018, przy Polskim Komitecie Normalizacyjnym w Warszawie
 • Wiceprezesa Stowarzyszenia Polskie Forum Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy ISO 45000;
 • Auditora jednostki certyfikacyjnej
 • Członek Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP – Oddział Częstochowa
 • Wykładowca w dziedzinie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy ( min.):
  • Polskim Centrum Badań i Certyfikacji w Warszawie – cykliczne szkolenia dla auditorów i osób wdrażających SZBiHP

Daty i miejsca szkolenia

12-13.09.2019 – Zakopane
Grand Hotel**** Stamary, ul. T. Kościuszki 19, 34-500 Zakopane

16-17.10.2019 – Ustroń
Hotel „Jaskółka”, ul. Zdrojowa 10, 43-450 Ustroń

13-14.11.2019 – Ustroń
Hotel „Jaskółka”, ul. Zdrojowa 10, 43-450 Ustroń

12-13.12.2019 – Zakopane
Grand Hotel**** Stamary, ul. T. Kościuszki 19, 34-500 Zakopane


Cena

1700 zł netto (Cena promocyjna 1500* zł netto)

* W przypadku zgłoszenia co najmniej 2 osób z tej samej organizacji, stali Klienci Biura „SYSTEM” oraz członkowie stowarzyszenia Forum ISO 45000, Forum ISO 14000, Forum ISO 9000 oraz OSPSBHP.

Cena obejmuje:

 • udział w szkoleniu
 • materiały szkoleniowe
 • przerwy kawowe
 • wyżywienie
 • noclegi w pokojach 2-osobowych
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

Istnieje możliwość dodatkowej dopłaty:

Grand Hotel**** Stamary, ul. T. Kościuszki 19, 34-500 Zakopane

 • Dopłata do pokoju 1 osobowego: 170 zł netto
 • Dopłata do przyjazdu dzień wcześniej: pokój 1 os. – 555 zł netto, pokój 2 os. – 390 zł netto

Hotel „Jaskółka”, ul. Zdrojowa 10, 43-450 Ustroń

 • Dopłata do pokoju 1 osobowego: 70 zł netto
 • Dopłata do przyjazdu dzień wcześniej: pokój 1 os. – 170 zł netto, pokój 2 os. – 140 zł netto