Przejdź do treści

Polska wersja normy PN-ISO 45001:2018-06

Dzięki staraniom i intensywnej pracy przedstawicieli Stowarzyszenia Polskie Forum ISO 45000, Komitetu Technicznego nr 276 ds. zarządzania bezpieczeństwem pracy oraz Polskiego Komitetu Normalizacyjnemu z dniem  01.08.2019 r. została opublikowana wersja polska normy PN-ISO 45001:2018-06 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy – Wymagania i wytyczne stosowania. Norma do nabycia w sklepie PKN.