Przejdź do treści

Porozumienie forów

Klub POLSKIE FORUM ISO 9000, Polskie Stowarzyszenie Jakości Zarządzania POLISOLAB, Stowarzyszenie Polskie Forum ISO 14000 oraz Stowarzyszenie Polskie Forum ISO 45000 zawarły porozumienie o współpracy. Spotkanie odbyło się 21 stycznia 2019 w Częstochowie. Fora były reprezentowane przez Marka Roszaka, Tadeusza Glazera (PFISO 9000), Macieja Kostrzanowskiego, Grzegorza Ścibisza (SPFISO 14000) oraz Andrzeja Kowalkow i Dariusza Okraskę (SPFISO 45000)

Popisaniu Porozumienia towarzyszyła idea współdziałania z krajowymi i zagranicznymi podmiotami ustawodawczymi, wykonawczymi i normalizacyjnymi oraz współpracy z innymi podmiotami zainteresowanymi systemami zarządzania. Istotne było również wspólne podjęcie działań na rzecz zintegrowanego podejścia do zarządzania jakością, ochroną środowiska oraz bezpieczeństwem
i higieną pracy oraz podnoszenia świadomości społeczeństwa.