Przejdź do treści

Porozumienie o współpracy

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy – Oddział Gdańsk oraz Stowarzyszenie Polskie Forum Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy ISO 45000 zawarły porozumienie o współpracy. Spotkanie odbyło się 14 lutego 2019 w Częstochowie. Stowarzyszenia były reprezentowane przez Marka Nościusza i Małgorzatę Hillar oraz Andrzeja Kowalkow i Dariusza Okraskę.

Popisaniu Porozumienia towarzyszyła idea współdziałania  w zakresie organizacji przedsięwzięć dotyczących szeroko rozumianej edukacji służby BHP,  w szczególności członków Stowarzyszeń oraz podmiotów gospodarczych i wszystkich zainteresowanych.

Od lewej: Małgorzata Hillar, Andrzej Kowalkow, Marek Nościusz i Dariusz Okraska