Walne zebranie

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Polskie Forum ISO 45000 zapraszam na walne zebranie, które odbędzie się:

I termin

– 01.02.2019 r. o godzinie 16:30 w siedzibie Stowarzyszenia w Częstochowie ul. Faradaya 53 lok. 44 

II termin

– 01.02.2019 r. o godzinie 17:00 w siedzibie Stowarzyszenia w Częstochowie ul. Faradaya 53 lok. 44

§ 22. Statutu Stowarzyszenia Polskie Forum Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy ISO 45000

Walne zebranie jest władne do podejmowania uchwał w pierwszym terminie przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.

Więcej informacji – Zaproszenie na walne zebranie