AUDYTOWANIE W TRYBIE ZDALNYM (ON-LINE) – Seminarium

Szanowni Państwo,

POLSKIE FORUM SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA
zrzeszające
Klub POLSKIE FORUM ISO 9000,
Stowarzyszenie Klub Polskie Forum ISO 14000,
Stowarzyszenie Polskie Forum Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy ISO 45000,
Polskie Stowarzyszenie Jakości Zarządzania POLISOLAB
zaprasza do udziału
w modułowym seminarium szkoleniowym – doskonalącym:
AUDYTOWANIE W TRYBIE ZDALNYM (ON-LINE)
Moduł I seminarium: 28.01.2021 r.

Seminarium szkoleniowe adresowane jest do osób zainteresowanych doskonaleniem w zakresie realizacji audytów prowadzonych w różnych organizacjach.

Seminarium szkoleniowe realizowane on-line poprzez stronę www i na platformie zoom, w modułach 3 godzinnych (godz. 9.00-12.00), realizowanych 1 x tygodniu – w czwartki, zgodnie z programem, który znajduje się w Komunikacie nr_1.

Osoby zainteresowane udziałem proszone są o wypełnienie karty uczestnictwa.

Kartę uczestnictwa udziału w całości seminarium szkoleniowego lub w I module należy przesłać do dnia 22 stycznia 2021 r. na e-mail: konferencja@pfiso9000.pl.

Szczegółowy Komunikat wraz z kartą uczestnictwa znajduje się również na stronie www: http://pfiso9000.pl/start-28012021-modulowe-seminarium-szkoleniowo-%E2%80%93-doskonalace-audytowanie-w-trybie-zdalnym-(on-line).html

Kartę uczestnictwa w kolejnych modułach należy przesłać nie później niż 4 dni przed planowanym terminem edycji modułu. (Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń).

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania seminarium na 3 dni robocze przed planowanym terminem,  jeśli nie będzie minimalnej liczby uczestników.

Serdecznie zapraszamy do udziału w seminarium!