Członkostwo w PKN

Stowarzyszenie Polskie Forum ISO 45000 zostało powołane na członka Komitetu Technicznego nr 276 ds. Zarządzania Bezpieczeństwem Higieną Pracy. Informacja została przekazana w dniu 14 grudnia 2018 w piśmie otrzymanym od Pana dr inż. Tomasza Schweitzera, prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. Stowarzyszenie Czytaj więcej

Umowa z PKN

19 listopada 2018 pomiędzy Stowarzyszeniem Polskie Forum ISO 45000 a Polskim Komitetem Normalizacyjnym została podpisana umowa na przeprowadzenie formalnej procedury uzgodnienia, zatwierdzenia i publikacji normy PN-ISO 45001:2018. Prace będą oparte na tłumaczeniu normy ISO 450001 opracowanym przez grupę roboczą członków Czytaj więcej

Walne zebranie

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Polskie Forum ISO 45000 zapraszam na walne zebranie, które odbędzie się: I termin – 01.02.2019 r. o godzinie 16:30 w siedzibie Stowarzyszenia w Częstochowie ul. Faradaya 53 lok. 44  II termin – 01.02.2019 r. o godzinie Czytaj więcej

Spotkanie grupy roboczej.

Członkowie  Stowarzyszenia Polskie Forum ISO 45000  stworzyli grupę roboczą w zakresie tłumaczenia normy PN ISO 45001:2018. W okresie od czerwca do października odbyły się 4 spotkania, w których wzięli udział przedstawiciele firm KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Huta Miedzi „Głogów”; Czytaj więcej

Nowa norma PN-ISO 45001:2018

21 czerwca 2018 r. ukazała się okładkowa wersja normy PN-ISO 45001:2018-06 – wersja angielska. Norma ta zastępuje PN-N-18004:2001 – wersja polska, PN-N-18011:2006 – wersja polska, PN-N-18001:2004 – wersja polska, PN-N-18004:2001/Ap1:2002 – wersja polska.