Polska wersja normy PN-ISO 45001:2018-06

Dzięki staraniom i intensywnej pracy przedstawicieli Stowarzyszenia Polskie Forum ISO 45000, Komitetu Technicznego nr 276 ds. zarządzania bezpieczeństwem pracy oraz Polskiego Komitetu Normalizacyjnemu z dniem  01.08.2019 r. została opublikowana wersja polska normy PN-ISO 45001:2018-06 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy Czytaj więcej

Porozumienie o współpracy

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy – Oddział Gdańsk oraz Stowarzyszenie Polskie Forum Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy ISO 45000 zawarły porozumienie o współpracy. Spotkanie odbyło się 14 lutego 2019 w Częstochowie. Stowarzyszenia były reprezentowane przez Marka Nościusza Czytaj więcej

Porozumienie forów

Klub POLSKIE FORUM ISO 9000, Polskie Stowarzyszenie Jakości Zarządzania POLISOLAB, Stowarzyszenie Polskie Forum ISO 14000 oraz Stowarzyszenie Polskie Forum ISO 45000 zawarły porozumienie o współpracy. Spotkanie odbyło się 21 stycznia 2019 w Częstochowie. Fora były reprezentowane przez Marka Roszaka, Tadeusza Czytaj więcej

Członkostwo w PKN

Stowarzyszenie Polskie Forum ISO 45000 zostało powołane na członka Komitetu Technicznego nr 276 ds. Zarządzania Bezpieczeństwem Higieną Pracy. Informacja została przekazana w dniu 14 grudnia 2018 w piśmie otrzymanym od Pana dr inż. Tomasza Schweitzera, prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. Stowarzyszenie Czytaj więcej

Umowa z PKN

19 listopada 2018 pomiędzy Stowarzyszeniem Polskie Forum ISO 45000 a Polskim Komitetem Normalizacyjnym została podpisana umowa na przeprowadzenie formalnej procedury uzgodnienia, zatwierdzenia i publikacji normy PN-ISO 45001:2018. Prace będą oparte na tłumaczeniu normy ISO 450001 opracowanym przez grupę roboczą członków Czytaj więcej