Co dalej z normą ISO 45001

Obecny stan prac nad normą ISO 45001 przebiega w następujący sposób:

  • Luty 2016  –  opracowano  – projekt normy ISO/DIS 45001(Draft International Standard)
  • Maj 2017 – opracowano projekt normy ISO/DIS 45001.2 (Draft International Standard)
  • Sierpień 2017 – prace nad uwagami (1628 komentarzy )
  • Wrzesień 2017 – kolejne spotkanie (prace nad komentarzami)
  • Listopad 2017 – prace nad ISO/FDIS 45001 (w opracowaniu)

Komitet Techniczny  notatką  ISO / PC  283/N  277 z dnia 7 listopada 2017r. informuje, że trwają końcowe prace przy opracowaniu ISO/FDIS 45001 (Final Draft International Standard). Następnie Komitety Techniczne krajów zaangażowanych w opracowanie normy (w Polsce – KT nr 276 ds. zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy przy Polskim Komitecie Normalizacyjnym) w okresie od 30.11.2017r. do 25.01.2018r. będą zobowiązane dokonać pozytywnego lub negatywnego głosowania potwierdzającego zakończenie (lub brak zakończenia) prac nad standardem i jego gotowością do publikacji. Zgodnie z informacją na stronie internetowej ISO / PC  283, po pozytywnym głosowaniu, publikacja może nastąpić w marcu 2018r. Po tym terminie w PKN może ukazać się publikacja normy ISO 45001 w tzw. „wersji okładkowej”.  Stowarzyszenie Polskie Forum Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy ISO 45000 jako uczestnik KT nr 276 wyraziło gotowość aktywnego uczestnictwa w tłumaczeniu wymagań normy ISO 45001.