Co dalej z normą ISO 45001 – cd.

W poprzedniej informacji wspomniano o następnym kroku w zakresie prac nad normą ISO 45001, którym jest głosowanie Komitetów Technicznych krajów zaangażowanych w opracowanie normy. Zgodnie z informacją ISO / PC 283 głosowanie rozpoczęto w dniu  2017-11-30 00:00:27 a zamknięto w dniu 2018-01-27 00:02:19.

Wyniki głosowania przedstawiają się następująco:
Wszystkich członków głosujących – 61
Członkowie głosujący pozytywnie – 57
Członkowie głosujący negatywnie – 4
Członkowie, którzy wstrzymali się od głosu, nie są uwzględniani w tym głosowaniu.
Co daje 93% głosów na „TAK”  przy wymaganych 66,66%

Decyzja ISO / PC 283 – norma ISO / FDIS 45001 została ZATWIERDZONA

Należy podkreślić fakt że 21 członków przekazało wyniki głosowania z komentarzami

Zgodnie z powyższym kolejnym zadaniem ISO / PC 283 będą prace nad przygotowaniem normy ISO 45001 do publikacji.