Przejdź do treści

Członkowsko

Zgodnie  z  Uchwałą  Nr 02 / 2017   Zarządu Stowarzyszenia Polskie Forum ISO 45000

Regulamin składek członkowskich
Członek Honorowy – bez opłat – [pobierz deklarację]
Członek Zwyczajny   – 60 zł/rok  (brak opłaty wpisowej) – [pobierz deklarację]
Członek Wspierający –  negocjacje indywidualne od 1500 zł /rok – [pobierz deklarację]

 1. Oferta dla członków Zwyczajnych Stowarzyszenia
 2. karta członkowska / znaczek Stowarzyszenia
 3. szkolenia, konferencje, wizyty studyjne dotyczące systemów zarządzania z ulgą finansową 10%
 4. bieżąca informacja o pracach nad projektami norm w zakresie ISO 45000 oraz innej przedmiotowej dokumentacji
 5. zagwarantowany bezpłatny dostęp do strony internetowej, zawierającej informacje o szkoleniach z zakresu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, materiały informacyjno-szkoleniowe, porady, serwis prawny, itp
 6. możliwość korzystania z dyżurów konsultanta BHP / specjalisty ds. SZBHP
 7. rekomendowana lista konsultantów współpracujących z Stowarzyszeniem (możliwość skorzystania z odpłatnych porad konsultacyjnych, wdrożeń, szkoleń)
 8. reprezentowanie członków w kontaktach z jednostkami administracji, organami akredytującymi i jednostkami certyfikującymi
 9. organizacja klubów branżowych dla zainteresowanych (np. energetyczny, budowlany, hutniczy), pracujących w określonych obszarach zainteresowań
 10. projekty edukacyjne, wymiana doświadczeń, wizyty studyjne w wybranych organizacjach
  (w tym chcących zaprezentować swoją działalność, produkty, funkcjonujące systemy zarządzania lub ich elementy)
 11. możliwość stosowania logo Forum na dokumentach i papierach firmowych
 12. wymiana doświadczeń z innymi członkami Forum w sprawach systemów zarządzania BHP
 13. Oferta dla Członków Wspierających w ramach negocjacji wsparcia finansowego Stowarzyszenia, wszystkie punkty z poz. A oraz dodatkowo:
 • szkolenia, konferencje, wizyty studyjne dotyczące systemów zarządzania i organizowane przez Stowarzyszenie z wynegocjowaną ulgą finansową dla skierowanych przez Członka uczestników, ( od 20% taniej – do negocjacji)
 • dedykowane szkolenia i instruktaże, nieobciążone marżą („po kosztach”)
 • w ramach konsultacji możliwość skorzystania z porady na miejscu w firmie (terminy i ilość dni konsultacji do negocjacji, Członek pokrywa koszty dojazdu i zakwaterowania konsultanta)
 • bezpłatna reklama firmy w ramach organizowanych paneli szkoleniowo-konferencyjnych (możliwość skorzystania z powierzchni reklamowych, prezentacja firmy, wystąpienie przedstawiciela)
 • bezpłatna reklama w przygotowywanych wydawnictwach oraz na stronie internetowej Stowarzyszenia