Decyzja urzędu patentowego o ochronie znaku towarowego słowno–graficznego.

W dniu 28.09.2018 r. Urząd Patentowy RP udzielił Stowarzyszeniu prawa ochronnego na znak towarowy słowno-graficzny STOWARZYSZENIE POLSKIE FORUM ISO 45000, zgłoszony w dniu 16.04.2018r. Czas trwania prawa ochronnego na znak towarowy wynosi 10 lat od daty zgłoszenia i może być przedłużony na kolejne dziesięcioletnie okresy ochrony.