Kontakt

Stowarzyszenie Polskie Forum Zarządzania Bezpieczeństwem
i Higieną Pracy ISO 45000

42 – 200 Częstochowa, ul. Faradaya 53 lok 44
tel. +48 (34) 321 43 81

e-mail: sekretariat@pfiso45000.pl
KRS: 0000612811
NIP: 949-22-06-840
REGON: 36421259100000
rachunek bankowy:
PKO BP 88 1020 1664 0000 3202 0528 7505

Bliższych informacji udzielą:
Andrzej Kowalkow – tel. 504 255 340
Dariusz Okraska – tel. 504 255 339