Nowa norma PN-ISO 45001:2018

21 czerwca 2018 r. ukazała się okładkowa wersja normy PN-ISO 45001:2018-06 – wersja angielska.

Norma ta zastępuje PN-N-18004:2001 – wersja polska, PN-N-18011:2006 – wersja polska, PN-N-18001:2004 – wersja polska, PN-N-18004:2001/Ap1:2002 – wersja polska.