Przejdź do treści

O nas

Stowarzyszenie Polskie Forum Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy ISO 45000 jest odpowiedzią na potrzebę współpracy osób i organizacji działających na rzecz doskonalenia oraz wdrażania efektywnych rozwiązań w zakresie systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.

Celem Stowarzyszenia Forum ISO 45000  jest:

  • promowanie nowoczesnych i skutecznych rozwiązań w zakresie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w organizacjach
  • rozwijanie i promowanie inicjatyw, postaw oraz działań sprzyjających rozwojowi i rozpowszechnianiu systemów zarządzania w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy
  • tworzenie i propagowanie metod, technik, narzędzi, koncepcji oraz procesów realizowanych w ramach szeroko pojętych aspektów systemów bezpieczeństwa i higieny pracy, a także w obszarze tematyki bhp
  • integracja środowisk zajmujących się systemami zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy
  • wspieranie działań i organizacji wprowadzających systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy
  • tworzenie warunków do podnoszenia kwalifikacji oraz etyki zawodowej swoich członków i kadry zajmującej
  • się systemami zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.

Stowarzyszenie Forum ISO 45000 jest otwarte na propozycje i oczekiwania swoich członków w zakresie działań określonych w statucie. Jednym z istotniejszych obecny zadań jest upowszechnienie jednolitej wykładni postanowień projektu a po publikacji normy ISO 45001 „Systemy zarządzania bezpieczeństwem i  higieną pracy. Wymagania i wytyczne stosowania”.  Tylko zrozumienie i prawidłowa interpretacja nowych wymagań normy ISO45001 pozwoli
na pełne i skuteczne jej wdrożenie.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do kontaktu i współpracy.