Przejdź do treści

Pilotażowy projekt wdrożenia normy ISO 45000

Stowarzyszenie Polskie Forum Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy ISO 45000  wraz z Centralnym Instytutem Ochrony Pracy  Państwowym Instytutem Badawczym w Warszawie zapraszają do udziału w pilotażowym projekcie wdrożenia wymagań nowej normy PN-ISO 45001:2018 lub migracji istniejącego SZ BHP na normę PN-ISO 45001:2018 dla wybranych 8 – 10 firm przemysłowych.

Projekt zakłada powstanie wspólnej Grupy Projektowej, która wypracuje i wdroży pożądane rozwiązania dla poszczególnych elementów SZ BHP. Wspólna realizacja takiego projektu pozwoli na optymalizację procesu wdrażania w uczestniczących firmach.

Projekt będzie realizowany przy aktywnym udziale specjalistów CIOP-PIB i Stowarzyszenia, co gwarantuje zapewnienie wiarygodności rozwiązań wypracowanych w ramach projektu oraz ich zgodność z wymaganiami normy  PN-ISO 45001:2018 i kierunkami rozwoju SZ BHP.

Zakres i przebieg etapów projektu przedstawiono w załącznikach, gdzie znajdują się także szczegóły dotyczące finansowania projektu.

Zgłoszenia do udziału w projekcie prosimy nadsyłać do 15 marca 2019 r. na adres:

Stowarzyszenie Polskie Forum ISO 4500, 42-200 Częstochowa ul. Faradaya 53 lok. 44

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału i liczymy na aktywny udział Państwa w projekcie.

Pliki do pobrania:
Pismo do zarządów
Załącznik 1 – Założenia projektu
Załącznik 2 – Pakiety – wariant uczestników
Załącznik 3 – Etapy projektu