Spotkanie grupy roboczej.

Członkowie  Stowarzyszenia Polskie Forum ISO 45000  stworzyli grupę roboczą w zakresie tłumaczenia normy PN ISO 45001:2018. W okresie od czerwca do października odbyły się 4 spotkania, w których wzięli udział przedstawiciele firm KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Huta Miedzi „Głogów”; Johnson Electric Poland Sp. z o.o.; PCC Rokita SA; Zakłady Pomiarowo-Badawcze Energetyki; „ENERGOPOMIAR” Sp. z o.o.; ENERGA-OPERATOR SA; PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów oraz PKN Orlen SA.

Podczas prac nad tłumaczeniem wsparto się wymaganiami norm ISO 9000:2015; ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015 dla uzyskania racjonalnej i w miarę możliwości jednolitej interpretacji wymagań normy PN ISO 45001:2018.

Przygotowane tłumaczenie posłuży do dalszych prac w zakresie normalizacyjnych w Polskim Komitecie Normalizacyjnym.