Spotkanie otwarte – podsumowanie

W dniu 15 listopada 2017 w Warszawie miało miejsce spotkanie otwarte Stowarzyszenia Polskie Forum Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy ISO 45000. Tematem wiodącym spotkania  była prezentacja Stowarzyszenia Polskie Forum Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy ISO 45000, jego statutu, zakresu działalności, władz oraz form uczestnictwa.

Organizatorzy spotkania to: Centralny Instytut Ochrony Pracy Państwowy Instytut Badawczy oraz Stowarzyszenie Polskie Forum Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy ISO 45000 jako gospodarz. Spotkanie i jego tematyka wywołała duże zainteresowanie, czego potwierdzeniem była frekwencja blisko 90 uczestników. Prowadzącymi spotkanie byli Andrzej Kowalkow – Prezes Stowarzyszenia Polskie Forum Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy ISO 45000 oraz dr Daniel Podgórski – Zastępca Dyrektora ds. Systemów Zarządzania i Certyfikacji, CIOP PIB.  Otwarta i aktywna forma przeprowadzenia spotkania wywołała merytoryczną dyskusję w przedmiotowym zakresie, co z kolei skutkowało licznymi głosami i wnioskami uczestników w zakresie dalszej działalności, rozwoju i współpracy Stowarzyszenia Polskie Forum Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy ISO 45000 z zainteresowanymi.

Kolejnymi tematami spotkania otwartego były wystąpienia:

  • Wiceprezes Dariusza Okraski, który przedstawił obecne i przyszłe formy oraz płaszczyzny działania i współpracy  Stowarzyszenia Polskie Forum ISO 45000.
  • Prof. Andrzeja Grabowskiego, który zaprezentował możliwości Laboratorium Rzeczywistości Wirtualnej CIOP-PIB. Prezentacja spotkała się z dużym zainteresowaniem uczestników spotkania.
  • dr Zofii Pawłowskiej, która przedstawiła problematykę nowych wymagań w projekcie normy ISO/DIS 45001.2. Krótkie wystąpienie pokazało do jakie zmiany i wymagania czekają przyszłych użytkowników normy ISO 45001.
  • Pani Agnieszki Szczygielskiej, która przedstawiła możliwości współpracy Stowarzyszenia Polskie Forum ISO 45000 z CIOP-PIB w zakresie wdrożeń i upowszechniania wyników badań oraz udziału w kampaniach informacyjnych w dziedzinie BHP.

Spotkanie otwarte Stowarzyszenia Polskie Forum Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy ISO 45000 przebiegło w otwartej i szczerej atmosferze wyczerpując wszystkie punkty programu.

Stowarzyszenie Forum ISO 45000 jest otwarte na propozycje i oczekiwania swoich Członków w zakresie działań określonych w statucie. Panel dyskusyjny pozwolił określić priorytety działań i zadań Stowarzyszenia. Jako jedno z istotniejszych obecnych zadań wskazano upowszechnienie jak największej grupie członków jednolitej wykładni postanowień projektu, po publikacji normy ISO 45001 „Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.


Pliki do pobrania:

Prezentacja – Dariusz Okraska

Prezentacja – Andrzej Kowalkow

Prezentacja – Zofia Pawłowska