Komisja Rewizyjna

Stowarzyszenia Polskie Forum
Zarządzania Bezpieczeństwem i
Higieną Pracy ISO 45000 

  1. Andrzej Ociepa – Przewodniczący
  2. Andrzej Stawiarski – Zastępca Przewodniczącego
  3. Marta Budzynowska – Sekretarz
  4. Dorota Zabraniak – Członek
  5. Maciej Kostrzanowski – Członek