Zarząd

Stowarzyszenia Polskie Forum
Zarządzania Bezpieczeństwem i
Higieną Pracy ISO 45000 

  1. Andrzej Kowalkow – Prezes
  2. Dariusz Okraska – Vice Prezes
  3. Andrzej Królica – Skarbnik
  4. Amelia Przybyła – Sekretarz
  5. Cezary Suchan – Członek