Walne zgromadzenie Stowarzyszenia PFZBIHP ISO 45000

W dniu 1 lutego 2019 roku w siedzibie Stowarzyszenia w Częstochowie odbyło się Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Polskie Forum Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy ISO 45000 zwołane w celu zatwierdzenia sprawozdań stowarzyszenia za rok obrachunkowy 2018.

Zgodnie z przyjętym porządkiem zebrania Prezes Stowarzyszenia Andrzej Kowalkow przedstawił i omówił sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia Polskie Forum Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy ISO 45000, a skarbnik Stowarzyszenia  Andrzej Królica sprawozdanie finansowe.

Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia Polskie Forum Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy ISO 45000 przedstawiła sprawozdanie księgowo – kasowe Stowarzyszenia Polskie Forum Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy ISO 45000 za rok obrachunkowy. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie stwierdzili żadnych nieprawidłowości.

Szczegółowy protokół dostępny jest dla Członków Stowarzyszenia w jego siedzibie.